O nama

“INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.” se bavi istraživačko-razvojnim uslugama iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Unapređujemo i provodimo zaštitu na radu i zaštitu od požara u industrijskim i ostalim djelatnostima (školstvo, zdravstvo, administracija) kroz djelokrug rada za koji posjedujemo zakonom propisana ovlaštenja izdana od nadležnih ministarstava.

O nama

Naše usluge

Nudimo usluge ispitivanja u Vašem poslovnom prostoru, osposobljavanja radnika za siguran rad, izradu sigurnosne dokumentacije, izradu sigurnosnih znakova, te usluge nadzora i savjetovanja. Obratite nam se s povjerenjem!

Ispitivanja

Vršimo sve vrste ispitivanja sigurnosnih uvjeta i sredstava rada u Vašem radnom prostoru.

Osposobljavanja

Osposobljavanje radnika i poslodavaca za rad na siguran način za sve vrste poslova, te stručna osposobljavanja.

Izrada elaborata i projekata

Procjena rizika na radu, elaborat zaštite na radu, plan izvođenja radova, procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja, plan evakuacije i spašavanja, Ex priručnik za električne i neelektrične uređaje.

Vođenje poslova i konzalting

Vođenje zaštite na radu, poslovi projektiranja i izvođenja radova, savjetovanja oko propisa zaštite, analiza ozljeda i profesionalnih bolesti…

Sigurnosni znakovi

Izrada sigurnosnih znakova u svim veličinama. Naši znakovi sigurnosti u skladu su s važećim Pravilnikom o sigurnosnim znakovima i hrvatskim normama.

Propisi

Aktualni zakoni i propisi o zaštiti i spašavanju, zaštiti na radu, zaštiti od požara, te zakoni i propisi o zaštiti okoliša.