Ispitivanje zrakopropusnosti građevine – Blower Door Test

INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. nudi i čitavu lepezu usluga izravno usmjerenu na sektor graditeljstva, točnije, unutar ispitivanja fizike zgrade.

Ističemo vrlo specijaliziranu uslugu ispitivanja zrakopropusnosti ovojnice zgrade (Blower door test) koja je propisana Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 čl. 26- 31.

Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN EN ISO 9972 : 2015, metoda određivanja A, prije tehničkog pregleda zgrade,  visoka roh-bau faza (ugrađeni i zabrtvljeni svi otvori na ovojnici zgrade i prodori instalacija) dok su sanacije još moguće bez većih troškova.

Zrakopropusnost ovojnice zgrade utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, u smislu uštede energije i toplinske zaštite te održavanje higijenskog minimuma potreba za svježim zrakom.

Metoda mjerenja zrakopropusnosti ovojnice je dobar alat za kontrolu građenja uz potencijalno brz popravak loše izvedenih detalja te je dobar pokazatelj buduće potrošnje energije za grijanje i hlađenje zgrade.

Metoda mjerenja zrakopropusnosti obvezna je za zgrade gotovo nulte energije (visoka energetska svojstva), ali i za zgrade koje se projektiraju na:

Q“H,nd ≤ 50kWh/(m2∙a) – kontinentalna Hrvatska

Q“H,nd ≤ 25kWh/(m2∙a) – primorska Hrvatska

Q“H,nd – godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine površine zgrade

Zahtjevi za zrakopropusnost i ventiliranje za zgrade koje imaju više od jednog stana, moraju biti ispunjeni za svaki stan.

Za nestambene zgrade zahtjevi se odnose na ovojnicu grijanog dijela.

Ispitna metoda bazira se na razlici tlakova vanjskog i unutarnjeg prostora. Provodi se ispitnim ventilatorom uz mjerenje volumnog protoka zraka koji nastaje zbog razlike tlaka od 50 Pa između vanjskog i unutrašnjeg prostora građevine.

Broj izmjena zraka u zgradi dobiva se dijeljenjem vrijednosti volumnog protoka (m3/h) s unutrašnjim volumenom ispitivanog prostora zgrade (m3). S obzirom da svaki zatvoreni prostor „diše”, ispitivanjem induciramo podtlak i predtlak, tj. izvodimo 2 testa.

Rezultat zrakopropusnosti zgrade je srednja vrijednost ta dva testa.