Sigurnosni znakovi

Što je sigurnosni znak

Poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima se rizici ne mogu izbjeći ili odgovarajuće smanjiti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu odnosno organizacijom rada i načinom izvođenja radnih postupaka.

Pri postavljanju sigurnosnih znakova poslodavac mora uzeti u obzir procjenu rizika te osigurati da su sigurnosni znakovi stalno na predviđenom mjestu.

»sigurnosni znak« je znak koji se odnosi na određeni objekt, djelatnost ili stanje, i daje informacije ili upute u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja na radu putem natpisa, boje, svjetlosnog znaka, zvučnog signala, govorne komunikacije ili ručnog signala.

Vrste sigurnosnih znakova

Prema vrsti sigurnosni znakovi mogu biti:

»znak za zabranu« je znak koji zabranjuje postupanje (aktivnosti) koje bi moglo izazvati ili prouzročiti rizik;

»znak upozorenja« je znak koji upozorava na opasnost;

»znak za obvezno postupanje« je znak koji propisuje određeno postupanje;

»znak za izlaz u slučaju nužde ili za prvu pomoć« je znak koji daje informacije o izlazima u slučaju nužde ili sredstvima i opremi za pružanje prve pomoći odnosno spašavanje;

»znak obavijesti« je znak koji daje informacije različite od onih navedenih;

»natpis« je znak koji daje specifične informacije kombinacijom geometrijskog oblika, boja, simbola ili piktograma i koji je vidljiv ako ga se osvijetli svjetlošću određene jakosti;

»dopunski natpis« je znak koji se upotrebljava u kombinaciji s jednim od znakova i daje dopunske informacije.

Naši znakovi sigurnosti u skladu su s važećim Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (N.N. 91/15) i hrvatskim normama (HRN EN ISO 7010 : 2013 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti, skupa sa amandmanima A1, A2, A3, A4 i A5.)

Izrada sigurnosnih znakova

Izrađujemo ih u svim veličinama prema Vašem zahtjevu, u tehnici digitlanog tiska na samoljepljivim naljepnicama od vrlo kvalitetne sjajne PVC folije, pločama otpornim na udarce, vodu i vremenske utjecaje, na ceradi ili na metalnoj podlozi.

U PRIPREMI NOVI KATALOG 2015 !!!

Katalog možete skinuti ovdje.

Narudžbenicu možete skinuti ovdje.