Vođenje poslova i konzalting

1. Vođenje zaštite na radu – poslovi stručnjaka zaštite na radu

2. Poslovi Koordinatora 1 (projektiranje) Koordinatora 2 (izvođenje radova)

3. Stručna pomoć poslodavcima u svezi zahtjeva propisa zaštite na radu

4. Analiza ozljeda i profesionalnih bolesti, izrada propisanih godišnjih izvješća i prijava ozljeda na radu

5. Organizacija liječničkih pregleda za radna mjesta s posebnim uvjetima rada

6. Organizacija osposobljavanja za pružanje prve pomoći pri specijalisti medicine rada

7. Nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu

8. Sudjelovanje u radu odbora zaštite na radu

9. Savjetnički poslovi pri izradi izjava o sukladnosti i CE oznaka

10. Savjetnički poslovi pri izradi tehnološko tehničkih rješenja za postrojenja vezano zu uvjete zaštite na radu